Jouw gezondheid is een kostbaar goed. Daaraan werken we samen met jou.


Wij zijn ‘Helix’, een team van zeven huisartsen. Onze kennis, ervaring en betrokkenheid zetten we in voor jouw gezondheid.


We werken ook samen met andere gezondheidswerkers, zoals psychologen, diëtisten, kinesisten, ziekenhuisartsen binnen en buiten de regio.


Bij ons is iedereen welkom, zonder onderscheid van leeftijd, geslacht, overtuiging of herkomst. We accepteren wel enkel nieuwe patiënten uit Herentals (deelgemeenten uitgezonderd).