Helix Herentals

HELIX refereert naar ons DNA , bouwsteen van genetica , waarbij twee om elkaar gedraaide DNA strengen een dubbele helix vormen. Onze activiteiten trachten we steeds te stoelen op wetenschappelijk gefundeerde inzichten. We noemen dit " evidence based medecine ". Het zit als huisarts in onze genen om dit als basis te gebruiken voor elk medisch handelen.


In HELIX zien wij de term "HELEN" en vooral de retorische vraag "HEEL IK ?" Dit is een engagement om ons handelen af te toetsen , te vernieuwen en zo voortschrijdend inzicht te verwerven. De zorg om uw gezondheid zal er immers binnen 30 jaar anders uit zien , net zoals die 30 jaar geleden ook stevig verschilde . Deze evolutie gebeurt niet in één grote stap maar in verschillende stapjes die we samen met u zullen zetten , met als doel u zo goed mogelijk te behandelen : " Gezond en Wel “.


Wij merken in onze naam ook de term "HELI" of "HELIKOPTER" , wat verwijst naar een globaal overzicht over een uitgestrekt terrein. Zo willen wij u met onze kennis gidsen in het zeer gedifferentieerde landschap van zowel preventie , acute en chronische zorg als specialistische verwijzing in en buiten het ziekenhuis . Dit alles gedurende een ganse levensloop , startend van voor de geboorte.


Tenslotte is HELIX ook de Latijnse benaming voor de buitenste rand van uw oorschelp. We trachten een luisterend oor te zijn , niet alleen voor uw fysieke klachten , maar ook voor emotionele of relationele problemen. Niet oordelend en met open mind ontvangen we u graag, zonder uitsluiting of onderscheid van welk criterium dan ook.


Team Helix Herentals